Archiwum przetargów

 

Ogłoszenie o zamówieniu


Usługi, Transport samochodowy miału węglowego na skład opałowy

do kotłowni miejskiej w Ostrzeszowie”

nr sprawy ZECZP/5/2022

 

POBIERZ

 

Usługa transportu samochodowego miału węglowego 

na skład opałowy do kotłowni miejskiej w Ostrzeszowie 

przy ul. Przemysłowej 21

28.10.2021

 

Zaproszenie do złożenia oferty na: 

“Wykonanie ogrodzenia panelowego przy ul. Kąpielowej 5 w Ostrzeszowie”

20.10.2021

 

Modernizacja dachu Hotelu Sportowego w Ostrzeszowie

24.09.2021

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacji odzysku wody popłucznej na Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie

24.06.2021

 

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacji odzysku wody popłucznej 

na Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie

26.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

Adres strony internetowej postępowania: https://zec-ostrzeszow.ezamawiajacy.pl/

 

Zapraszamy do złożenia oferty na “Remont komina żelbetowego 

zlokalizowanego na terenie kotłowni przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie

22.04.2021

 

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu procesu zamówienia publicznego 

wg wskazań zawartych w zapytaniu ofertowym

24.03.2021

Zapytanie ofertowe na usługi transportowe

18.03.2021

Odsłony: 24