Kamery online

ZEC Sp. z o.o.

Zakład energetyki Cieplnej

w Ostrzeszowie

ZEC Sp. z o.o.

Informacje o spółce

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem. Ciepło jest dostarczane dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, potrzeb technologicznych i produkcyjnych.

Spółka działa w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Centralnym źródłem ciepła ZEC Sp. z o.o. jest kotłownia miejska o mocy zainstalowanej
16 MW, w której pracują kotły zasilane miałem węglowym. W skład systemu ciepłowniczego wchodzi sieć cieplna o długości 10,47 km oraz 74 węzłów cieplnych.

Do wytworzenia energii ZEC Sp. z o.o. wykorzystuje energooszczędne technologie.

Ceny ciepła kalkulowane są zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego oraz rozporządzenia taryfowego i przedstawione są w taryfach zatwierdzanych corocznie przez Prezesa URE.

ZEC Sp. z o.o.

Zgłoś awarię

Aby zgłosić awarię skontaktuj się z:
Działem Ciepłownictwo
ZEC Sp. z o.o.

Kontakt

Siedziba Firmy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
63-500 Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5
NIP 514-01-32-773 REGON 250838130
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000016238
Kapitał Zakładowy 29 008 500,00 zł
tel. 62-730-08-95 lub 62-586-04-01
od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Sekretariat Zarządu

tel. 62-586-04-01 lub 62-730-08-95
e-mail: sekretariat@zecostrzeszow.pl

Dział Ciepłownictwo

tel. 62-586-04-01 wew.22
e-mail:  cieplownictwo@zecostrzeszow.pl

Dział Księgowy

tel. 62-586-04-01 wew.23
e-mail: ksiegowosc@zecostrzeszow.pl

Dział Kadr

tel. 62-586-04-01 wew.24
e-mail: zec3@wp.pl

Views: 4058