ZEC Sp. z o.o.

Kontakt

Siedziba Firmy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
63-500 Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5
NIP 514-01-32-773 REGON 250838130
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000016238
Kapitał Zakładowy 29 008 500,00 zł
tel. 62-730-08-95 lub 62-586-04-01
od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Sekretariat Zarządu

tel. 62-586-04-01 lub 62-730-08-95
e-mail: sekretariat@zecostrzeszow.pl

Dział Ciepłownictwo

tel. 62-586-04-01 wew.22
e-mail:  cieplownictwo@zecostrzeszow.pl

Dział Księgowy

tel. 62-586-04-01 wew.23
e-mail: ksiegowosc@zecostrzeszow.pl

Dział Kadr

tel. 62-586-04-01 wew.24
e-mail: zec3@wp.pl

Views: 166