Polityka prywatności

Zabezpieczamy Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszej działalności gospodarczej. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest firma Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie, Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140132773, REGON: 250838130  . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „Ja”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie skierowane przez email lub przy użyciu formularza kontaktowego. Wysyłając do nas wiadomość za pomocą formularza kontaktowego czy też pocztą mailową, przekazujesz nam swój adres internetowy, a często także pozostałe dane osobowe. Ich przekazanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zleconych prac czy przedstawienia oferty.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile pozwala na to prawo) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do bycia zapomnianym. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie naszym podwykonawcom tj. np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa lub innym z którymi została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez ZEC Ostrzeszów Sp. z o.o..:
 2. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 3. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług;
 5. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez stronę Kontakt (Formularz kontaktowy).
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę adres email iod@ostrzeszow.pl.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.zecostrzeszow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz ZEC Ostrzeszów Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z naszej strony.
 2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowe sprawdzanie treści „Polityki prywatności”.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityka prywatności” dostępną na stronie wwwzecostrzeszow.pl prosimy o kontakt mailowy.

Visits: 107