ZEC Sp. z o.o.

Informacje o spółce

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem. Ciepło jest dostarczane dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, potrzeb technologicznych i produkcyjnych.

Spółka działa w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Centralnym źródłem ciepła ZEC Sp. z o.o. jest kotłownia miejska o mocy zainstalowanej
16 MW, w której pracują kotły zasilane miałem węglowym. W skład systemu ciepłowniczego wchodzi sieć cieplna o długości 10,47 km oraz 74 węzłów cieplnych.

Do wytworzenia energii ZEC Sp. z o.o. wykorzystuje energooszczędne technologie.

Ceny ciepła kalkulowane są zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego oraz rozporządzenia taryfowego i przedstawione są w taryfach zatwierdzanych corocznie przez Prezesa URE.

Views: 159