Obowiązek informacyjny względem odbiorców ciepła

Informacja za rok 2022 o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla sieci cieplnej WP,c).

Na podstawie pkt 3.1.3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376) Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o., ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów informuje, iż:

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ (WPc) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII DLA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ZASILAJĄCEGO MIEJSKĄ SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ Z CIEPŁOWNI PRZY UL. Przemysłowej 21 w OSTRZESZOWIE WYNOSI WP,c  = 1,689

Struktura paliw zużywanych do wytworzenia ciepła w 2022 r.: 100% węgiel kamienny 

Views: 25